Cây lá may mắn hồng MS2 (Cẩm nhung) Fittonia

35,000 

– Chậu nhựa tròn đường kính miệng 7cm.
– Lá màu đỏ.