Chậu đất nung

8,000 20,000 

– Có nhiều kích thước để chọn: chiều cao x đường kính (Đ.kính)
Xóa