Đá Perlite (Đá trân châu) 3-5mm gói 100g

10,000 

– Trọng lượng gói: 100g.
– Kích thước hạt: 3-5mm.