Đá Pumice (Đá bọt) 3-6mm gói 1kg

30,000 

– Trọng lượng gói: 1Kg
– Size hạt: 3-6mm