Đất Akadama 3-6mm gói 500g

35,000 

– Trọng lượng gói: 500g.
– Size hạt: 3-6mm