ĐẤT TRỒNG SEN ĐÁ, XƯƠNG RỒNG SOIL MIX

17,000 140,000 

– Thành phần: đá Perlite, đá Vermiculite, đá Pumice, Peatmoss và phân trùn quế.
Xóa