HẠT GIỐNG BẦU HỒ LÔ F1 HN

13,000 

– Số hạt trên gói: 10 hạt
– Độ sạch (P): ≥ 99%
– Tỉ lệ nảy mầm (G): ≥ 90%
– Độ ẩm (H): ≤ 10%
– Nhãn hàng Hóa Nông của Công ty TNHH TM Và DV T.H Lê Phạm
– TCCS: 36:2018/T.HLP-HCM