HẠT GIỐNG RAU KINH GIỚI PHÚ NÔNG 2g

13,000 

– Khối lượng tịnh: 2g
– Độ sạch (P): ≥ 98%
– Tỉ lệ nảy mầm (G): ≥ 85%
– Độ ẩm (H): ≤ 10%
– Nhãn hàng Công ty TNHH giống cây trồng Phú Nông
– TCCS: PN HCM 10/08