Phân tan chậm 100g

30,000 

– Trọng lượng: 100g/gói