Sen đá kim cương Haworthia Truncata LimeGreen

55,000 

– Đường kính cây từ 5-6cm.
– Cây trong chậu nhựa.

còn 15 hàng