VIÊN ĐẤT NUNG THÁI SIZE 2-5mm gói 500g

30,000 

– Trọng lượng gói: 500g.
– Kích thước hạt: 2-5mm.