VIÊN NÉN XƠ DỪA ƯƠM HẠT

1,000 40,000 

– Chưa giản nỡ: Đường kính 42mm x Cao 10mm
– Lúc giản nở: Cao 40mm – 50mm
Xóa