Xử lý nấm đông cô

Nguyên liệu:

Nấm đông cô
Gừng
Hành lá
Rượu